+38 (093) 510 62 25 +38 (095) 721 10 40

bezpeka.org.ua@gmail.com

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

Мета нашої Організації

Основною метою діяльності Організації є захист законних прав та свобод людини, забезпечення верховенства права, розбудова розвинутого громадянського суспільства та правової держави, захист прав і свобод громадян України, сприяння охоронній діяльності та забезпечення громадського порядку, а також задоволення і захист законних громадських, соціальних, економічних, творчих, культурних та інших суспільних інтересів.

 • Задоволення і захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, культурних, духовних та інших конституційних прав та інтересів громадян;
 • Сприяння забезпеченню неухильного додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина, захист конституційного устрою вдосконалення системи політичної влади з метою зміцнення демократій та моральних підвалин суспільства;
 • Сприяння у розбудові розвинутого громадянського суспільства та правової, демократичної держави, забезпечення верховенства права, захист прав і свобод громадян України;
 • Протидія усім формам дискримінації в усіх сферах життя, зокрема на грунті інвалідності, гендерної приналежності, віку, статі, релігії, етнічної приналежності;
 • Співпраця з державними стркутурами, органами місцевого самоврядування, територіальними громадами, іншими об'єднаннями громадян для розбудови в України чесного суспільства, справедливого порядку і демократичної держави;
 • Надання організаційної, технічної, консультативної, менторської та інформаційної підтримки інститутам громадянського суспільства та лідерам громад;
 • Сприяння розвитку волонтерського руху, молодіжних обмінів, шляхом приймання в Україні волонтерів із закордону та організації відправлення волонтерів з України до інших країн;
 • Участь у законотворчому процесі, шляхом організації громадських слухань (обговорень) та опрацювання проектів усіх без винятку актів, розробці проектів законів, громадських ініціатив, надання пропозицій щодо удосконалення законодавства для впливу на поліпшення роботи органів державної влади, місцевого самоврядування;
 • Підвищення спроможності органів місцевого самоврядування, новоутворених Об’єднаних Територіальних Громад ефективно реагувати на пріоритети громадян, завдяки належному управлінню ресурсами, підвищенню якості комунальних послуг, стимулюванню місцевої економіки та продуктивному залученню громадян;
 • Розробка програм державної підтримки розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, як основи створення високих технологій та забезпечення переходу економіки на інноваційну модель розвитку, створення ефективної системи інноваційної діяльності в Україні, сприяння підвищенню ефективності наукових установ;
 • Сприяння стратегічному розвитку політико-правової системи України, з метою розбудови громадянського суспільства та правової, демократичної держави, забезпечення верховенства права;
 • Сприяння громадськості у формуванні державної екологічної політики, внесення пропозицій до органів влади і управління з питань природоохоронного законодавства, участь у підготовці рішень, реалізація яких, суттєво впливає або може вплинути на стан довкілля;
 • Сприяння захисту прав та інтересів членів Організації, фізичних та юридичних осіб, інших громадських об’єднань шляхом їх представництва в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях України та інших держав, надання інформаційної, організаційної, юридичної, методичної та іншої допомоги;
www.000webhost.com